Resursa Rzemieślnicza

Rowerzyści z Towarzystwa Cyklistów Łódzkich przed budynkiem łódzkiej Resursy Rzemieślniczej. Dziękuję pani Karolinie Drużkowskiej za udostępnienie tego zdjęcia do rozpowszechniania.To chyba pierwszy raz, kiedy umieszczam tutaj nie swoje zdjęcie. Przedstawia ono najprawdopodobniej członków Towarzystwa Cyklistów Łódzkich przed budynkiem Resursy Rzemieślniczej. I to właśnie budynek tworzący tło zdjęcia jest tematem tego wpisu.

Towarzystwo „Resursa Rzemieślnicza” powstało w marcu 1911 roku. Rok później zorganizowało Wystawę Rzemieślniczo-Przemysłową, prezentującą pod hasłem „Popierajmy Przemysł Krajowy” dorobek polskiego przemysłu i rękodzielnictwa, które, jak czytamy w przedmowie do przewodnika po wystawie, były „wytwórczością (…) niestety mało znaną i może właśnie dlatego niesłusznie lekceważoną”. Wystawa odbyła się w parku Staszica i została uwieczniona na filmie,  który jest obecnie najstarszym zachowanym dokumentem filmowym nakręconym w Łodzi.

Budynek Resursy został wzniesionyw 1914 r. (według projektu architekta Augusta Furuhjelma) przy obecnej ul. Kilińskiego (wówczas Widzewskiej) przez cech ślusarzy, uzyskując ciekawą secesyjno-modernistyczną fasadę z płaskorzeźbami przedstawiającymi motywy rzemieślnicze. W późniejszych latach mieściło się w nim kino Stylowy, potem parę dyskotek, a ostatnim lokatorem był klub muzyczny „Cube”.

Obecnie budynek należy do prywatnego właściciela i wygląda tak:

resursa2.JPG

Resursa1.jpg

Na początku 2009 roku, jak podawał Dziennik Łódzki, Wojewódzki Konserwator Zabytków zapowiedział wpisanie budynku do rejestru zabytków, gdyż do tej pory widniał jedynie w gminnej ewidencji zabytków, która bez planów miejscowych nie zapewnia ochrony. Niestety, obietnicy nie spełniono, według najnowszych informacji wpisu do rejestru nie będzie, zabytek zostanie rozebrany i być może dwie ściany zostaną przeniesione i wkomponowane w nowy budynek. Tak oto wygląda ochrona dziedzictwa Łodzi na terenie objętym pilotażowym projektem rewitalizacji, wedle którego budynek miał być zachowany. Resursa powtórzy historię budynku Straży Pożarnej z zachodniej części tego samego kwartału.

Żródła:

Dziękuję pani Karolinie Drużkowskiej za udostępnienie archiwalnego zdjęcia do rozpowszechniania. Zdjęcie to dostrzegłem przypadkowo podczas wystawy „Pewnego razu w starym atelier…” w Galerii 87 w Centrum Informacji Turystycznej.

Comments

Dodaj komentarz